Slavnostní obřad předání a požehnání novému praporu II.Batl./1.Garde Regiment zu Fuss