Třetí narozeniny Kadetní setniny jičínského pěšího pluku č. 74.