V Tovačově proběhla již 22. vycházka po bojišti z roku 1866