10. 2. 2024

Valná hromada Klubu vojenské historie Jičín 2024

Popis:
Akce se zúčastní jak uniformovaní členové KVH Jičín (ústroj vycházková,), tak široká veřejnost.
Každý zde bude mít možnost přednést svůj názor podle pravidel KVH, hlasovat budou moci jen členové KVH.
Program:
1. Připomenutí stanov a pravidel
2. Stav členské základny a účast na akcích v roce 2023
3. Činnost v roce 2023
4. Hlasovací blok
a) Jak se bude řešit příspěvek za akce u členů starších 18cti let s klubovým vybavením
b) Zpřísnění ústrojové kázně na akcích
c) Zpřísnění režimu v historickém táboře
d) Velení kadetní setnině v ukázce u Hradce Králové
e) Zdravotní personál a jiné funkce ve velkých ukázkách
f) Nováčci na vzpomínkových akcích
g) Nošení vyznamenání u členů KVH
h) Důstojník/Poddůstojník
i) Jak to je či bude s půjčováním zbraně a s prachem
j) Historické soustředění 2024
k) Budoucnost akce „74. pěší pluk v Jičíně“
l) Brigáda klubu na úpravy a čištění vybavení
m) Plán na vydání klubového vyznamenání
n) Zapojení klubu do oslav v roce 2026 – připravované projekty KVH
5. Propagace klubu
6. Plán akcí na rok 2024
7. Plánované nákupy + dohoda o užívání nového vybavení
a)Nákupy věcí pro členy
8. Diskuse
Datum: 10. 2. 2024
Místo konání: Jičínsko
Typ události: Valná hromada
Období: 1866
Organizátor: KVH Jičín