Hodiny 6. 6. 2024

Nová publikace o legendárním lese Svíb

Obrázek

V sobotu 8. června bude v rámci 18. ročníku pietní akce Rozsvícený Svíb slavnostně představena nová publikace Putování lesem Svíbem a jeho nejbližším okolím, kterou napsal Miloslav Štrych ve spolupráci s Jiřím Náhlovským a Jiřím Synkem.

Publikaci bude možno zakoupit na místě v prodejním stánku Komitétu 1866, následně také na našem e-shopu za 200 Kč.

Kniha představuje podrobného průvodce lesem Svíb, kde došlo k jednomu z nejurputnějších bohů v průběhu bitvy u Hradce Králové 3. července 1866, a jenž je doslova poset hroby padlých vojáků a pomníky, které oběti bojů připomínají. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny tak, aby návštěvníka provedly hlavními částmi lesa, a to od obce Čistěves, podél okrajů lesa a také do jeho nitra po Aleji mrtvých. Každý významnější pomník či hrob je zde popsán a zasazen do kontextu bojů odehrávajících se v lese a jeho okolí. Text knihy je doprovázen velkým množstvím fotografií a reprodukcí bojových výjevů, navíc jsou do knihy vloženy dvě barevné mapy zobrazující les na počátku útoky Poeckhovy a později i Saffranovy a Württembergovy brigády. Na vnitřní straně obálky pak čtenář nalezne barevné ukázky uniforem vojáků obou bojujících stran.

Zpět na výpis