Hodiny 5. 11. 2023

Nově opravený vojenský hřbitov v České Skalici

Obrázek

V sobotu 4. listopadu se na vojenském hřbitově z roku 1866 v České Skalici konala vzpomínková akce, která byla spojena se slavnostním předáním nově opraveného vojenského hřbitova. Zásadní úpravou podle původního stavu z roku 1867 prošla zadní (tedy nejstarší) část tohoto ústředního pietního místa bojiště u České Skalice z 28. června 1866, přičemž na základě zejména fotografické dokumentace byla obnovena jak struktura cestiček na hřbitově, která při pohledu z ptačí perspektivy připomíná stylizovaný tvar lebky, tak i zdobeného dřevěného oplocení a pískovcových sloupků. Součástí celého projektu byla i oprava tří památek, a sice pomníku rakouského generálmajora Fragnerna, hromadního hrobu 480 rakouských vojáků a pomníku rakouského pěšího pluku č. 77. Investorem celé akce bylo město Česká Skalice za významné dotační podpory Ministerstva obrany.

S projektem obnovy hřbitova přítomné seznámila místostarostka města Česká Skalice Gabriela Jiránková, technické detaily projektu přiblížil pracovník Muzea Boženy Němcové v České Skalici a člen Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 Tomáš Vondryska, komplexnější pohled na celou problematiku oprav válečných hrobů pak přinesl vedoucí Sekce pro válečné hroby a pietní místa Ministerstva obrany Pavel Kugler a pietní rozměr úcty k padlým připomněl předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý, který ještě děkovnými diplomy za provedenou opravu ocenil město Česká Skalice, Tomáše Vondrysku a autorku celé opravy Pavlu Szabovou. Následovalo položení věnců k opraveným pomníkům i k pomníku centrálnímu, načež památku padlých připomněla salva příslušníků vojenských historických jednotek. Následně starosta města Česká Skalice Zuzana Jungwirthová pozvala všechny přítomné, jichž se ve sluném dnu shromáždila takřka stovka, k prohlídce opraveného hřbitova.

V roce 2024 na toto dílo naváže oprava celkem 18 válečných hrobů v obou částech hřbitova a na rok 2025 město Česká Skalice připravuje projekt na úpravu přední části vojenského hřbitova a opravu zbývajících pomníků.

Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Zpět na výpis