Hodiny 18. 2. 2024

Nové zprávy z náchodského bojitště

Obrázek
V sobotu 10.2.2024 za krásného jarního počasí byly pořezány náletové křoviny v místech, kde vede vysoké elektrické napětí na bývalé cestě dříve spojující šonovský dvůr s křižovatkou U Smrku, kde se kříží silnice směrem Náchod-Vrchoviny a na druhou stranu ve směru Náchod-Bražec a Václavice.
Při této cestě je možno navštívit celkem 7 typových křížů a 2 pomníky, kde jsou pohřbeni vojáci, kteří padli 27. června 1866 při bitvě u Náchoda. Nyní již nemusí návštěvník, který chce navštívit tuto část bojiště procházet po poli, tak jak to bylo dříve, ale může nyní od bývalého železničního mostu dojít až ke křižovatce U Smrku.
Při této bývalé silnici se nacházejí tyto památky ev.č. NA-92, NA-93, NA-94, NA-95, NA-96, NA-97, NA-98, NA-99 a NA-100.
Zpět na výpis