Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu Komitétu 1866

 1. Provozovatelem e-shopu je Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s., se sídlem Eliščino nábřeží 465/7, 500 03 Hradec Králové; IČ: 00486345; e-mail: komitet@1866, IDDS: bu8w9gi.
 2. Následující obchodní podmínky přinášejí základní informace k fungování e-shopu, podrobnější záležitosti se řeší v rámci běžné legislativy.
 3. Základní principy fungování e-shopu:
  1. Zákazník vytváří objednávku prostřednictvím vyplnění příslušného formuláře v e-shopu.
  2. Jediným způsobem platby je platba předem na fakturu, kterou zákazníkovi pošleme v nejbližší době po uskutečnění objednávky. Teprve po úhradě faktury a připsání správné částky na účet provozovatele e-shopu, odesíláme zásilku.
  3. Do faktury je započteno paušální poštovné a balné, které pro tuzemské zásilky činí 120 Kč, pro zahraniční 510 Kč.
 4. E-shop neslouží pro objednávky zboží, které bude kupující dále hromadě prodávat (v tomto případě se prosím obraťte na finance@1866.cz).
 5. Naším cílem je spokojený zákazník, tudíž ještě i po odeslání faktury je možné dohodnout se na jakékoliv úpravě objednávky, v takovýchto případech je pak směrodatná odeslaná finální faktura a ne z e-shopu vygenerovaná objednávka.
 6. Veškeré reklamace, připomínky, podněty atd. směřujte na finance@1866.cz, případně na kontakty uvedené výše.