Obnova původního vzhledu pomník pruského 7. vestfálského pěšího pluku č. 56 v Probluzi (obec Dolní Přím)

Obrázek

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Projekt „Obnova původního vzhledu pomník pruského 7. vestfálského pěšího pluku č. 56 v Probluzi (obec Dolní Přím)“ spočíval již s ohledem na svůj název v rekonstrukci původního vzhledu zmíněné památky z prusko-rakouské války roku 1866. Konkrétně se jednalo o doplnění pomníku o repliku plastiky pruské orlice, která od doby vzniku pomníku v roce 1867 zdobila jeho vrchol. Tento cenný originál byl v roce 1999 odcizen a pomník byl od té doby pouze žalostným torzem svého původního celkového vzhledu a uměleckého záměru. Replika plastiky pruské orlice byla zhotovena z umělého bronzu, což by mělo eliminovat možnost jejího dalšího odcizení. Plastika byla na vrchol pomníku osazena v březnu 2020, čímž byl úspěšně obnoven jeho původní vzhled.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje, který na tento účel poskytl podle smlouvy č. 19RGI02-0428 dotaci ve výši 42 000 Kč.

Na projektu se rovněž darem ve výši 20 000 Kč podílela Garda města Hradec Králové, z.s.

Vzhledem k opatřením vlády ČR v souvislostí s epidemií koronaviru bylo prozatím upuštěno od slavnostního odhalení obnovené památky.

Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek