Hodiny 7. 9. 2023

Obnova tabule naučné stezky v Náchodě

Ve středu 23. 9. 2023 byla navrácena na autobusové nádraží v Náchodě zastávka čílo 0 naučné stezky Náchod-Vysokov-Václavice 1866, která provází návštěvníky po náchodském bojišti s nejvýznamnějšími pomníky z bitvy dne 27. 6. 1866. Tabule se stojanem byly odstraněny před deseti lety při rekonstrukci autobusového nádraží. Komitét 1866 dosáhl po jednání s Městským úřadem v Náchodě shodu na opětovném osazení naučné tabule v této turisticky atrkativní lokalitě, a to v podobě, která je shodná s dalšími informačními tabulemi v rámci města Náchod. Na obnově naučné tabule se v rámci projektu „Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2023“ finančně podílel také Královéhradecký kraj.

Obrázek

Zpět na výpis