Hodiny 23. 6. 2024

Obnovený kříž na náchodském bojišti

Obrázek

V neděli 23.6.2024 byl obnoven typový kříž u tratě 032 u kilometrovníku 16/1 mezi Starkočí a Českou Skalicí.
Tento typový kříž byl na tomto místě až do 80 let 20.století než nějaký zaměstnanec JZD Rozkoš tento kříž vyvrátil při najíždění na pole a cestou na zpět ho raději odvezl aby neměl nějaký problém.
Tímto děkujeme paní Jindřišce Horynové, která nás na tuto skutečnost upozornila při obnově typového kříže Na 142 v roce 2022, který se taky nachází u tratě 032
Dále děkujeme zastupitelstvu obce Vysokov která schválila jeho umístění na pozemku obce Vysokov.
Jirkovi Synkovi za jeho emailovou komunikaci mezi Komitétem 1866 a Správou Železnic Hradec Králové, jelikož se kříž nachází v ochranném pásmu tratě 032 a Telematika ČD Hradec Králové, protože v blízkosti kříže se nachází optický kabel.
Panu Dlouhému z ČD Telematika při vstřícném jednání ze strany této společnosti a vytyčení trasy optického kabelu.
Technickému referentovi pro bojiště Česká Skalice Tomášovi Vondryskovi za darování pískovcového podstavce.
SPVH Náchod-6.prapor polních myslivců, že nám opět poskytl typový litinový kříž ze svého skladu.
Samotné práce provedli Petr Havránek a Petr Tylš.
Tento kříž bude veden v katalogu pomníku a křížů pro bojiště Náchod pod číslem 128.
Původně byla pod tímto číslem vedena votivní deska, která je umístěna na zdi kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci Velká Jesenice, ale jelikož se tato deska nevztahuje k bitvě u Náchoda z 27.června 1866, tak po domluvě s technickým referentem pro bojiště Česká Skalice Tomášem Vondryskou byla tato deska přemístěna do katalogu Komitétu 1866 pro bojiště Česká Skalice.

Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Zpět na výpis