Ocenění

Obrázek

Plaketa Péče o válečné hroby pro Komitét 1866

Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z. s. byl dne 10. dubna 2008 oceněn za svou dlouholetou organizaci péče o válečné hroby z prusko-rakouské války plaketou Péče o válečné hroby, kterou vydává Ministerstvo obrany České republiky. Tento státní úřad, do jehož kompetence rovněž celková péče o válečné hroby spadá, tak ocenil aktivní činnost našeho spolku velmi reprezentativním oceněním, které poukazuje na nemalý význam Komitétu 1866 v oblasti péče o válečné hroby. Plaketu za Komitét 1866 převzal jeho předseda Ing. Josef Komárek.

 

Obrázek Obrázek Obrázek

Hereditas obligat

Od roku 2020 vyhlašuje Královéhradecký kraj cenu Hereditas obligat za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví v Královéhradeckém kraji, významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči v Královéhradeckém kraji. V nultém ročníku byl jako jediný za svou dlouholetou činnost oceněn právě Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z. s., který v tom roce slavil 30 let své obnovené činnosti. Ocenění převzal dne 16. června 2021 na slavnostním ceremoniálu v budově Muzea východních Čech v Hradci Králové předseda spolku Miroslav Suchý.

Obrázek

Pietní kříž

Od 30. dubna 2011 je Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z. s., rovněž držitelem Pietního kříže. Tento naprosto nový český řád za zásluhy na poli udržování a obnovy válečných hrobů a vojenských duchovních památek byl založen s podporou sekretariátu Habsburg-Lothringen, rakouského Černého kříže, Modlitební ligy blahoslaveného císaře Karla I. a Matice staroboleslavské a Komitét 1866 jej obdržel již na první slavnostní promoci tohoto řádu, která se konala 30. dubna 2011 při příležitosti tradiční vzpomínkové akce Audience u císaře Karla I. v Brandýse nad Labem. Vyznamenání za spolek převzal předseda Ing. Josef Komárek.

Obrázek Obrázek