Ochrana osobních údajů zákazníků e-shopu

Ochrana osobních údajů zákazníků e-shopu

  1. Provozovatelem e-shopu je Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. (dále jen Komitét 1866), se sídlem Eliščino nábřeží 465/7, 500 03 Hradec Králové; IČ: 00486345; e-mail: komitet@1866, IDDS: bu8w9gi.
  2. Komitét 1866 je jediným správcem a zpracovatelem osobních údajů zákazníků tohoto e-shopu.
  3. Své osobní údaje do formuláře v e-shopu vyplňuje sám zákazník.
  4. Komitét 1866 tyto osobní údaje zpracovává výhradně pro potřeby běžného fungování e-shopu, tedy zejména zpracování objednávek a jejich distribuci zákazníkovi, a dále pro potřeby vedení svého účetnictví dle příslušné legislativy.
  5. Komitét 1866 tyto osobní údaje nepředává žádné další fyzické či právnické osobě.
  6. V případě jakýchkoliv nejasností v této záležitosti se na nás obraťte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.