Hodiny 6. 7. 2023

Odhalení nového kříže na hromadném hrobě u Hejcmanky a zádušní mše na Chlumu 3. 7. 2023

Obrázek

V pondělí 3. července 2023 se od 17.00 hod. konalo nedaleko Hejcmanky slavnostní odhalení v loňském roce osazeného typového kříže na hrobě obětí královéhradecké bitvy, který byl objeven při výkopových pracích v roce 2020. Pískovcový sokl pomníku vyrobil kameník Jiří Soukup z Ostroměře a 21. listopadu 2022 ho osadil na hraně pole a silničního příkopu, kde se hrob nachází, a upevnil do něho litinový kříž s datem bitvy. Celkové náklady ve výši 27.300 Kč uhradil Komitét 1866 ze svých prostředků a také dodal litinový kříž. Hrob označený tímto křížem je zanesen do Centrální evidence válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany a Komitét 1866 jej eviduje pod číslem 496. Slavnostní odhalení nového pomníku bylo zahájeno krátkou informací místopředsedy spolku a moderátora slavnosti Jiřího Synka o vzniku kříže. Poté přítomné, kterých se zde shromáždilo téměř třicet, seznámil archeolog Východočeského muzea v Hradci Králové Matouš Holas s výzkumem tohoto hromadného hrobu, nálezy u kosterních ostatků a jejich interpretací. Po projevu předsedy Komitétu 1866 Miroslava Suchého byl jím a ředitelem projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 Radkem Balcárkem odhalen kříž, do té doby zakrytý látkou a střežený čestnou stráží tvořenou pruským a rakouským pěšákem. Farář římskokatolické farnosti Nechanice Marián Benko za asistence zástupce Řádu německých rytířů Tomáše Botha vysvětil nový kříž a pronesl modlitbu za vojáky padlé v bitvě u Hradce Králové. Na závěr byl ke kříži položen věnec se spolkovými stuhami uvití Šárkou Demlovou z dubových ratolestí z památného lesa Svíb. Kromě již zmíněných se akce zúčastnila paní Věra Doležalová z odboru památkové péče Královéhradeckého kraje, antropoložka Marcela Hanáková, osm vojáků v dobových uniformách pruské pěchoty a rakouských polních myslivců, pěchoty a dělostřelectva a za Komitét 1866 dále Blanka Karešová, Miroslav Bratrych, Jiří Hanuš, Karel Hřídel, Jiří Jemelka, Jiří Kozák, Pavel Mrkvička, Ivan Tejkl a Jiří Vilím.

Následně se všichni přesunuli na Chlum do kostela Proměnění Páně, kde M. Benko spolu s T. Bothem sloužili zádušní mši za zemřelé v prusko-rakouské válce roku 1866, jejíž 157. výročí jsme si tímto důstojně připomněli.

Obrázek Obrázek Obrázek

Obrázek

Zpět na výpis