Hodiny 5. 7. 2024

Odhalení nového pomníku u Máslojed 3. července 2024

Obrázek

Nedaleko Máslojed při silnici na Benátky byl 3. července 2024 v odpoledních hodinách na nově revitalizovaném obecním pozemku odhalen pomník věnovaný vojákům padlým v průběhu bitvy u Hradce Králové 3. července 1866. Vznik tohoto pomníku inicioval nález válečného hromadného hrobu v poli mezi silnicí a lesem Svíb při nelegálním detektorovém průzkumu v roce 2020. Hrob byl předmětem archeologického výzkumu, ostatky vojáků byly ponechány na místě, ale veškeré nalezené součásti výstroje a výzbroje byly vyzvednuty a uloženy v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Vzhledem k tomu, že v poli nebylo možno pomník umístit, bylo rozhodnuto, že bude pomník umístěn nedaleko silnice spolu s informační tabulkou popisující okolnosti jeho vzniku. Velkou pískovcovou pyramidu nechala zřídit obec Máslojedy s finančním přispěním Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 a zhotovil ji kameník Jiří Soukup.

V 16 hodin nejprve všechny přítomné slavnostního odhalení přivítal místopředseda Komitétu 1866 Jiří Synek a poté je krátce seznámila s okolnostmi vzniku památky, která dostala evidenční číslo 498, starostka Blanka Karešová. Vedoucí Muzea války 1866 na Chlumu Jan Hrubecký pohovořil o nezbytnosti připomínat si válečné oběti zřizováním nových pomníků a předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý pohovořil o duchovním odkazu padlých vojáků a péči o jejich hroby a poděkoval občanům Máslojed za nanejvýše chvályhodný čin, kterým postavení nového pomníku bylo. Poté, co byl zahalený pomník odkryt očím návštěvníků, ho požehnal farář nechanické farnosti Marián Benko a pronesl modlitbu za zemřelé. Následovalo položení věnce za obec Máslojedy a kytic za Komitét 1866 a armádu České republiky a nakonec zazněla čestná salva z pušek vojáků v historických uniformách, kteří dotvářeli dobovou atmosféru a stáli čestnou stráž u pomníku.

Této slavnostní události využil Komitét 1866 k tomu, aby poděkoval občanům Máslojed za postavení tohoto důstojného pomníku vojákům padlým v bitvě, která je neodmyslitelně spjata s historií obce a ocenil ty, kteří se o jeho zřízení zasloužili nejvíce. Předseda Komitétu 1866 předal děkovný dekret místostarostovi obce Pavlu Sailerovi a starostce Blance Karešové. Za vysoké pracovní nasazení při opravách pomníků, jichž jejich zručnýma rukama prošlo již několik desítek byl jako poděkování našeho spolku předán dekret řediteli vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 Radku Balcárkovi a předsedovi Miroslavu Suchému.

Po pohoštění na máslojedském obecním úřadě se účastníci akce přesunuli na Chlum, kde se za kostelem Proměnění Páně v 17.30 konala krátká pieta u hrobů z války roku 1866, především u loni opraveného náhrobku rakouského majora Ferdinanda hraběte Grünneho, kde byla položena kytice, a pak od 18.00 následovala zádušní mše za padlé v královéhradecké bitvě.

Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Zpět na výpis