Oprava pomníku pruského poručíka Emila Sperlicha u Habřiny

Obrázek

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Projekt „Oprava pomníku pruského poručíka Emila Sperlicha u Habřiny“ spočíval v kompletním odborném restaurování pomníku pruského poručíka Emila Sperlicha u Habřiny (okres Hradec Králové), který je jednou z četných obětí bitvy u Hradce Králové 3. července 1866. Pomník, který krátce po válce nechala zřídit rodina padlého, byl dlouhodobě v havarijním stavu. V průběhu ledna až května 2018 byl pomník postupně rozebrán, kamenné i kovové části prošly restaurátorským zásahem, korpus pomníku byl znovu slepen dohromady a byl do něj osazen vrcholový litinový kříž. Po nezbytných úpravách okolního terénu, které byly provedeny v rámci spolkové brigády Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z.s., byl pomníku navrácen původní důstojný stav.

Celková oprava pomníku byla v roce 2018 uskutečněna díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje, který na tento účel poskytl podle smlouvy č. 17RGI02-0208 dotaci ve výši 75 000 Kč.

Slavnostní odhalení pomníku se uskutečnilo v sobotu 26. května 2018 za účasti více jak 50 osob, mezi nimiž nechyběli představitelé příslušné obce Habřina, Gardy města Hrace Králové a Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z.s.

Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek