Oprava secesního pomníku padlým z války roku 1866 v Malé Skalici

Obrázek

Podpořeno městem Česká Skalice.

Umělecky cenný secesní pomník ev. č. 54 v Malé Skalici byl zřízen v roce 1913 českoskalickým sborem vojenských vysloužilců. Vzhledem k dlouhodobému neudržování okolního terénu došlo k navršení okolní zeminy nad úroveň spodního podstavce, čímž byla způsobena povrchová koroze dolních kamenných částí pomníku a celý monument byl dále vystaven zavlhčení, což celkově způsobilo znatelné povrchové defekty.

Oprava pomníku byla v roce 2015 uskutečněna díky dotaci města Česká Skalice ve výši 26.460,-Kč z Grantového programu města Česká Skalice (č. smlouvy 158/2015/GSC).

Celkové náklady na opravu 37.800,-Kč, přičemž zbývající rozdílovou cenu ze svých prostředků uhradil Komitét pro udržování památek z války roku 1866.

Restaurátorskými pracemi byla pověřena BcA. Pavla Szabová, v jejímž ateliéru byl pomník celkově očištěn, byla zaretušovány povrchové defekty, na spodním podstavci byl obnoven sekaný nápis a byla taktéž provedena závěrečná konzervace povrchu kamene. V říjnu 2015 byl pak pomník znovu osazen na místo a v jeho okolí provedeny základní terénní úpravy.

Obrázek Obrázek Obrázek