Oprava typového kříže z války r. 1866 v České Skalici

Obrázek

Podpořeno městem Česká Skalice.

Projekt „Oprava typového kříže z války roku 1866 v České Skalici“ spočíval v kompletním odborném restaurování soklu jednoho z tzv. typových křížů, jimiž jsou označeny hromadné hroby z bitvy u České Skalice (28. června 1866) u tamní železniční trati. Celá památka byla zároveň osazena na nový základ, byl natřen její litinový kříž a proběhla i úprava jejího okolního terénu. Díky těmto pracem a především díky restaurátorskému zásahu je sokl typového kříže zachráněn a bude dále sloužit jako důstojná památka na vojáky, kteří padli v okolí České Skalice 28. června 1866.

Oprava typového kříže byla v roce 2017 uskutečněna díky dotaci města Česká Skalice ve výši 5.000,-Kč z Grantového programu města Česká Skalice (č. smlouvy MUCS/4894/2017/KONT/JAN).
Většina uvedených prací (vybudování nového základu, nátěr kříže, úprava terénu) byla provedena v rámci spolkové brigády členů Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. Jediné přímo vynaložené finance, tj. 5.000,-Kč, bylo uhrazeno BcA. Pavle Szabové za provedení restaurátorského zásahu na soklu typového kříže – kdysi rozlomený sokl byl totiž v minulosti neodborně slepen betonem, tento spoj byl odstraněn a odlomená část pískovce byla odborně přilepena a zaretušována.
Obrázek Obrázek Obrázek