Hodiny 17. 7. 2023

Pietní vzpomínka v Dubu nad Moravou a vycházka po bojišti u Tovačova 15. 7. 2023

Obrázek

V sobotu 15. 7. 2023 se uskutečnila od 9.00 hod. pietní vzpomínka na vojáky zemřelé v průběhu prusko-rakouské války roku 1866 v Dubu nad Moravou. Starosta městyse Ivo Čečman v krátkém projevu upozornil na nutnost připomínat si válečné události z minulosti, abychom se vyvarovali opakování historie. Jiří Synek, který zastupoval Komitét pro udržování památek z války roku 1866, seznámil přibližně 20 přihlížejících se vzpomínkami jednoho z dubských občanů na události z července 1866. Farář Jan Kornek pronesl modlitbu za zemřelé a poté starosta Ivo Čečman spolu s místostarostou Pavlem Rychlým a členem rady městyse Pavlem Piňosem položili kytici ke kříži na náměstí. Čestnou stráž u pomníku tvořili příslušníci 27. praporu polních myslivců Jan Březina a K. k. Pionier Kompanie Jakub Novotný. Pietní vzpomínku ukončila čestná salva a národní hymny České republiky a habsburské monarchie a poté se všichni přesunuli k malému občerstvení do společenské místnosti úřadu. Všem představitelům Dubu nad Moravou je třeba vyjádřit velké poděkování za všestrannou podporu těchto pietních setkání a velmi přátelskou atmosféru, která při nich panuje.

Od 10.30 hod. pak byla u kříže u starého tovačovského mlýna za přítomnosti starosty města Marka Svobody, kastelánky zámku Květy Zajícové a ředitele základní školy Leona Bouchala zahájena již 27. vycházka po místním bojišti, které se na počátku i přes velmi teplé počasí zúčastnilo přibližně 40 zájemců o vojenskou historii, a kterou vedl Jiří Synek. Po krátkém úvodním výkladu se všichni přesunuli na hráz Skašovského rybníka a odtud vycházka pokračovala okolo zámku ke kříži na Olomoucké ulici. U ústředního rakouského pomníku si účastníci vycházky odpočinuli ve stínu a byli seznámeni s průběhem tovačovské srážky z 15. 7. 1866 a s místními památkami, které se k ní vztahují. U Bezedného dolu byla také k pomníku 108 pruských a rakouských vojáků položena kytice věnovaná městem Tovačov. Výklad byl ukončen u pomníku pruského podplukovníka Behra a odtud se všichni odebrali zpět do Tovačova. Je třeba vyjádřit velký dík zástupcům města Tovačova za péči o památky z války roku 1866 a za dlouhodobou podporu vycházek po bojišti spočívající ve vzorném vysekání okolí všech památek, zřízení přístupové cesty k Behrovu pomníku a v případě letošního velmi horkého počasí i v zavezení chlazené balené vody pro návštěvníky vycházky až na bojiště. Doprovod návštěvníků tvořili stejní příslušníci spolků vojenské historie v dobových uniformách, jako v Dubu, za Komitét 1866 se akce zúčastnili Jiří Hanuš, Václav Hradil, Petr Megela, Kamila Metelková, Pavel Mrkvička, Jaroslav Pavlíček, Martin Soběslav, Zdeněk Studený a Jiří Synek a dále příznivci našeho spolku Ladislav Novák, Karel Novotný a Petr Indrák. Akce byla zakončena přátelským posezením ve vinárně na tovačovském náměstí.

Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Zpět na výpis