Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2005, č. 1

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Výroční zpráva Komitétu 1866 za rok 2004
Woisetschläger J., Jánský Z.: Výpis z dějin 49. pěšího pluku svobodného pána von Hess. Válka proti
Prusku v roce 1866
Jánský Z.: Velitel 49. pěšího pluku Victor Binder von Bindersfeld
Náhlovský J.: Pruský královský gardový granátnický pluk č. 2 v roce 1866 (2.)
Michálek L.: Zaniklé pražské vojenské hřbitovy
Náhlovský J.: Pomník husara Josefa Czoma z c.k. husarského pluku č. 5
Náhlovský J.: Pomník z prusko-rakouské války roku 1866 v Kokoníně
Hanuš J.: Mlčící svědkové
Uhlíř L.: Schematismus rakouské armády z roku 1866 (1.)
Hendrich V.: Österreichs Kämpfe 1866. Boje Rakouska v roce 1866 (2.)
Výroční zpráva (1895) Centrálního spolku pro udržování válečných pomníků z roku 1866 (20. 4. 1896)
Šimůnek P.: Polička za pruské okupace v roce 1866
Javornický P., Křivda L., Teichman R.: Olga Peterková

170 Kč