Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2005, č. 2

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Náhlovský J.: Gardový granátnický pluk č. 2 v roce 1866 (1.)
Náhlovský J.: Wenzel Amtsbüchler
Veselý J. ml.: Události v Chrudimi za války roku 1866
Michálek L.: Zrušený vojenský hřbitov „U Říšské brány“
Woisetschläger J.: Hořiněves (zámek a statek)
Woisetschläger J., Jánský Z.: Geschichte des k.k. Dragoner-Regimentes Feldmarschall Alfred Fürst
zu Windisch-Graetz Nr. 14
Bartoš Z.: O pomníku na bývalém hřbitově v Liberci
Jemelka J., Klobouk Z., Indrák P.: Kronika Šimona Paráka z Klopotovic, okres Prostějov
Uhlíř L.: Schematismus rakouské armády z roku 1866 (2.)
Hendrich V.: Österreichs Kämpfe 1866. Boje Rakouska v roce 1866 (3.)
Výroční zpráva Centrálního spolku pro udržování válečných pomníků z roku 1866 (29. 5. 1897)
Beneš C.: Objeven vrak pancéřové fregaty Re d´Italia
Hanuš J.: K některým pomníkům 1866 z okrajových bojišť
Vondryska T.: Nově objevené hroby na českoskalickém bojišti. Nález hromadného hrobu u ATC
Rozkoš. Objev dalšího hromadného hrobu naproti ATC Rozkoš. Nález hrobu pruského vojáka.
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 ze dne 15. 1. 2005
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 ze dne 12. 2. 2005
Zápis z 18. valné hromady Komitétu 1866 (5. 3. 2005)
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 ze dne 23. 4. 2005
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 ze dne 28. 5. 2005
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 ze dne 6. 8. 2005
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 ze dne8. 10. 2005
Zápis z 19. valné hromady Komitétu 1866 (22. 10. 2005)
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 ze dne 19. 11. 2005
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 ze dne 10. 12. 2005

170 Kč