Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2006, č. 1

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Výroční zpráva Komitétu 1866 za rok 2005
Náhlovský J.: Gardový granátnický pluk č. 2 v roce 1866 (2.)
Fučík J.: Hradec Králové 2006 – výzvy a zamyšlení
Beneš C.: Nález vraku pancéřové lodi Re d´Italia
Čížek J.: Vojenský hřbitov z války roku 1866 v kladských Dušníkách
Tschiedel P.: Polní opevnění na bojišti u Hradce Králové 1866
Uhlíř L.: Schematismus rakouské armády z roku 1866 (3.)
Ryšavá E.: Dr. Beda Dudík – Vzpomínky na válečné tažení v Itálii 1866 (1.)
Výroční zpráva Centrálního spolku pro udržování válečných pomníků z roku 1866 (19. 6. 1898)
Hendrich V.: Österreichs Kämpfe 1866. Boje Rakouska v roce 1866 (4.)
Kaláb T.: Ferdinand Poschacher von Poschach
Náhlovský J.: Hiller von Gärtringen
Vondryska T.: Nově objevené hroby na českoskalickém bojišti. Nález hrobu rakouského vojáka. Hrob
vojáka neznámé příslušnosti na obchvatu České Skalice.
Pokorný R.: Vzpomínka na mého otce

170 Kč