Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2006, č. 2

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Náhlovský J.: Franz Voland
Uhlíř R.: Napoleon III. a francouzská diplomacie v roce 1866 (1.)
Pavlík J., Pokorný R.: Vliv války v roce 1866 na život civilního obyvatelstva v královéhradecké
pevnosti
Bartoš Z.: Rakouské Slezsko před 140 lety
Čížek J.: Vojenský hřbitov z roku 1866 v kladských Dušníkách
Woisetschläger J., Jánský Z.: H. von Födransperg – Vierzig Jahre in der österreichischen Armee –
Pochody před střetnutím u Vysokova
Woisetschläger J., Jánský Z.: L. Freund - Geschichte des k. und k. Feld-Jäger-Bataillons Nr. 25
Woisetschläger J., Jánský Z.: R. Janota - Geschichte des k. und k. Infanterie Regimentes Graf Daun Nr. 56
Pacholíková A.: Dopis četaře c.k. pěšího pluku č. 18 Jana Štěpánka
Vilím J.: Válka roku 1866 v kronice města Polné
Ryšavá E.: Dr. Beda Dudík – Vzpomínky na válečné tažení v Itálii 1866 (2.)
Výroční zpráva Centrálního spolku pro udržování válečných pomníků z roku 1866 v Čechách (19. 6. 1898)
Hendrich V.: Österreichs Kämpfe 1866. Boje Rakouska v roce 1866 (5.)
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 ze dne 21. 1. 2006
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 ze dne 11. 2. 2006
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 ze dne 4. 3. 2006
Zápis z 20. valné hromady Komitétu 1866 (8. 4. 2006)
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 ze dne 22. 4. 2006
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 ze dne 27. 5. 2006
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 ze dne 2. 9. 2006
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 ze dne 7. 10. 2006
Zápis z 21. valné hromady Komitétu 1866 (4. 11. 2006)
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 ze dne 9. 12. 2006

170 Kč