Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2007, č. 2

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Uhlíř R.: Giuseppe Garibaldi (1.)
Kubeš A., Jánský Z.: Z rakouského polního myslivce ve válce prusko-rakouské v roce 1866 generálem v poválečné československé branné moci
Zerzawy M.: Moje vzpomínky na rok 1866
Drapák M.: Cholera v městečku Mlázovice ve válečném roce 1866
Tuhý B.: Na bojišti v roce 1866
Hejna J.: Praporečník Nagy
Hanuš J.: Josef Deyl – účastník dvou bitev
Uhlíř R.: Cestou k šedesátému šestému (1.)
Bartková H.: Připomenutí války z r. 1866
Jemelka J.: Dvě dosud neevidované památky
Bartoš Z., Nemerád F., Jemelka J.: Těšetice v roce 1866
Bartoš Z.: Něco z archivu
Klobouk Z., Indrák P.: Zapomenutý hřbitov u Tovačova
Hendrich V.: Österreichs Kämpfe 1866. Boje Rakouska v roce 1866 (7.)
Ryšavá E.: Dr. Beda Dudík – Vzpomínky na válečné tažení v Itálii 1866 (4.)
Výroční zpráva Centrálního spolku pro udržování válečných pomníků z roku 1866 v Čechách (24. 5. 1900)
Woisetschläger J., Jánský Z.: R. von Fiedler a L. Pick – Dějiny c. a k. pěšího pluku svobodného pána
von Appel č. 60
Jemelka J.: Moje vzpomínka na Ing. Mgr. Ctirada Beneše a Karla Kopala
Jemelka J.: Za paní Olgou Nimmerfrohovou
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 ze dne 13. 1. 2007
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 ze dne 10. 2. 2007
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 ze dne 10. 3. 2007
Zápis z 22. valné hromady Komitétu 1866 (14. 4. 2007)
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 ze dne 26. 5. 2007
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 ze dne 8. 9. 2007
Zápis z 23. valné hromady Komitétu 1866 (20. 10. 2007)
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 ze dne 8. 12. 2007
Uhlíř L.: Pojednání o válce roku 1866 v časopise Historie a vojenství 2000
Uhlíř L.: Opravy a doplňky – Schematismus rakouské armády z roku 1866

170 Kč