Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2008, č. 1

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Výroční zpráva Komitétu 1866 za rok 2007
Barus M.: Vzpomínky Františka Mendíka na válku r. 1866
Náhlovský J.: Životopisy pruských generálů zemřelých na choleru
Uhlíř R.: Giuseppe Garibaldi (2.)
Svatošová A.: Sběratel zbraní a milovník bitvy na Chlumu Bohumír Tuhý
Uhlíř R.: Cestou k šedesátému šestému (2.)
Krsek O.: Majitelé útvarů c.k. armády roku 1866 z Arcidomu Habsbursko-Lotrinského, pohřbení v
Kapucínské kryptě ve Vídni
Vogeltanz J.: Klenečský generál
Vogeltanz J.: Kanonýr z Drahotína
Bílek M.: Válka prusko-rakouská r. 1866 (Dle líčení očitého svědka p. Frant. Kutka, v té době
absolvovaného hospodářství vyššího, akademického ústavu)
Vilím J.: Odhalení pomníku č. 325 v Máslojedech a odezva návštěvy bojiště v literární práci
Švoncová Z.: Les s kořeny ve smrti
Woisetschläger J., Jánský Z.: Geschichte der preussischen Invasion und Okkupation in Böhmen im
Jahre 1866. Dějiny invaze a okupace v Čechách 1866
Hendrich V.: Österreichs Kämpfe 1866. Boje Rakouska v roce 1866 (8.)
Woisetschläger J., Jánský Z.: K. Kandelsdorfer, L. Swoboda, F. Berlepsch – Dějiny c. a k. praporu
polních myslivců č. 22
Jemelka J.: Dvě nové památky (Praha-Klárov, Bařice-Velké Těšany)
Uhlíř L.: Dvě informace z východních Čech

170 Kč