Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2008, č. 2

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Uhlíř R.: Giuseppe Garibaldi (3.)
Jaroš Z.: Prusko-rakouská válka 1866 a Jihlava
Vondryska T.: Zaniklé památky na českoskalickém bojišti
Synek J.: Pomníky z prusko-rakouské války roku 1866 v Bratislavě-Lamači
Benda V.: Tu nás osud svedl dohromady... Pruský důstojník píše koncem roku 1866 své moravské
hostitelce
Bartková H., Jemelka J.: Válečný rok 1866 v konventu Milosrdných bratří v Prostějově
Jemelka J.: Jak to viděl Emil Vachek
Jánský Z.: Výpis z farní kroniky České Skalice o událostech v roce 1866
Uhlíř R.: Poznámky k rakouskému námořnictvu v roce 1866
Barus M.: Prusko-rakouská válka ve farních kronikách Mnichovohradištska – Loukovec, Mukařov
Synek J.: Zaniklý pruský pomník v Hodoníně
Tschiedel P.: Tinktura proti choleře
Woisetschläger J., Jánský Z.: Lehmann, Vogt - Geschichte des 3. Posenschen Infanterie-Regiments
Nr. 58. Dějiny 3. poznaňského pěšího pluku č. 58 od střetnutí u České Skalice dne 28. června
Hendrich V.: Österreichs Kämpfe 1866. Boje Rakouska v roce 1866 (9.)
Uhlíř L.: Dvě informace z východních Čech
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 č.1/2008 ze dne 12. 1. 2008
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 č.2/2008 ze dne 9. 2. 2008
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 č.3/2008 ze dne 8. 3. 2008
Zápis z 24. valné hromady Komitétu 1866 (12. 4. 2008)
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 č.4/2008 ze dne 24. 5. 2008
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 č.5/2008 ze dne 6. 9. 2008
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 č.6/2008 ze dne 4. 10. 2008
Zápis z 25. valné hromady Komitétu 1866 (15. 11. 2008)

170 Kč