Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2009, č. 2

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Uhlíř R.: Giuseppe Garibaldi (5.)
Mucha V.: Životní příběh c. k. důstojníka Lt. Aleksandera von Bethmanna
Uhlíř L.: Opočensko a Novoměstsko za války roku 1866 ve vzpomínce současníka Jana Kvasničky, kronikáře
obce Čánky
Polní opevnění na bojišti u Hradce Králové, 1866 (překlad z OMZ)
Wrede A. von: Geschichte des 6. Dragoner Regimentes Albrecht Prinz von Preussen (překlad J. Woisetschläger,
Z. Jánský)
Hendrich V.: Österreichs Kämpfe 1866. Boje Rakouska v roce 1866 (11.)
Výroční zpráva Centrálního spolku pro udržování válečných pomníků z roku 1866 v Čechách (19. 5. 1901)
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 č.1/2009 ze dne 10. 1. 2009
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 č.2/2009 ze dne 7. 2. 2009
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 č.3/2009 ze dne 7. 3. 2009
Zápis z 26. valné hromady Komitétu 1866 (4. 4. 2009)
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 č.4/2009 ze dne 30. 5. 2009
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 č.5/2009 ze dne 12. 9. 2009
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 č.6/2009 ze dne 3. 10. 2009
Zápis z 27. valné hromady Komitétu 1866 (24. 10. 2009)
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 č.7/2009 ze dne 5. 12. 2009
Jemelka J.: Napsali o nás
Teichman R.: Projekty realizované Komitétem 1866 z fondů EU
Pomník jezdecké srážky u Střezetic

170 Kč