Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2010, č. 2

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Synek J. (spolupráce Jemelka J.): Generálmajor Wolf von Pfuel a jeho úmrtí v Pohořelicích u Brna
Jánský Z.: Výňatek z dějin 3. poznaňského pluku č. 58 se zřetelem na pruské levé křídlo v bitvě u Náchoda
v roce 1866
Priesdorff K.: Soldatisches Führertum: Vojenské velitelstvo (pruské) – Karl Rudolf von Ollech, Bruno Hugo
Karl Friedrich von Francois, Friedrich Wilhelm Magnus Karl Heinrich von Eberhardt (překlad J.
Woisetschläger, Z. Jánský)
Ptáček J.: Zapomenutý jednatel Spolku pro udržování válečných památek na bojišti královéhradeckém,
královéhradecký advokát JUDr. Alfréd Rudolf (1858-1914)
Výroční zpráva předložená Valné hromadě Centrálního spolku pro udržování válečných pomníků z roku 1866 v
Čechách (24. 5. 1903)
Hendrich V.: Österreichs Kämpfe 1866. Boje Rakouska v roce 1866 (13.)
Dějiny c. a k. sborového dělostřeleckého pluku svob. pána Smoly č. 11 od založení pluku v roce 1854 do 1896.
Výňatek z období 1863-1866 (překlad J. Woisetschläger, V. Grof, Z. Jánský)
Jemelka J. (spolupráce Hanuš J., Synek J., Zaoralová J.): Opět z archivu pana Zamazala z Prosenic
Barus M.: Josef Dürich – informace o nové publikaci a zamyšlení nad jeho osobou (recenze)
Barus M.: Spolky C.k. vojenských vysloužilců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (recenze)
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 č.1/2010 ze dne 16. 1. 2010
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 č.2/2010 ze dne 6. 2. 2010
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 č.3/2010 ze dne 6. 3. 2010
Zápis z 28. valné hromady Komitétu 1866 (10. 4. 2010)
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 č.4/2010 ze dne 1. 5. 2010
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 č.5/2010 ze dne 11. 9. 2010
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 č.6/2010 ze dne 2. 10. 2010
Zápis z 29. valné hromady Komitétu 1866 (30. 10. 2010)
Zápis ze schůze předsednictva Komitétu 1866 č.7/2010 ze dne 11. 12. 2010
Synek J., Jemelka J.: Návštěva z rodného města generálporučíka von Clausewitze v jihomoravské Čejči
Jemelka J.: Centrální akce Komitétu 1866 v roce 2010
Barus M.: Výstava Via Belli 1866 v Olomouci
Hanuš J.: Kříž v Lužné – památka na mrtvého bratra
Čížková J.: Za císaře pána – fotografická výstava s vojensko-historickou tématikou

170 Kč