Bellum 1866, roč. 2011, č. 1

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Výroční zpráva Komitétu 1866 za rok 2010
Barus M.: Cholera roku 1866 na Mnichovohradišťsku
Jemelka J. (překlad Bartoš Z.): Odhalení pomníku padlých bojovníků v Opavě
Jemelka J.: První rakouské oběti v prusko-rakouské válce 1866
Synek J.: Dvě památky na polní tažení roku 1866 v Čechách a na Moravě na hřbitově sv. Petra ve Štýrském
Hradci
Synek J.: Doubravice nad Svitavou v roce 1866 a hrob pruského gardového střelce Franze Klennera
Wolf M.: Pomník pruským vojákům z války roku 1866 v Hradci nad Moravicí
An: Události roku 1866 v Bělé pod Bezdězem dle farní kroniky z let 1854-1944
Novotný V., Hanuš J.: K pomníku padlých v Chudeříně
An: Události za prusko-rakouské války 1866 v obci Libichov
Hanuš J.: Osudy pomníků padlých v Jiřetíně pod Jedlovou
Hendrich V.: Österreichs Kämpfe 1866. Boje Rakouska v roce 1866 (14.)
Dějiny c. a k. dragounského pluku Friedricha Augusta, krále saského č. 3, 1. díl (překlad J. Woisetschläger, V.
Grof, Z. Jánský)
Krásný F.: Výstava Via Belli 1866 v Kosmonosech u Mladé Boleslavi
Jemelka J.: Odešel nám kamarád
Synek J., Jemelka J.: Pomník účastníkům války roku 1866 z Tlumačova a okolí
Jemelka J.: Vyznamenání pro dr. Hanu Bartkovou

170 Kč