Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2011, č. 2

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Projekty financované z prostředků Evropské unie v období 2008-11
Kladské pomezí v zrcadle dějin
Oživení historických památek v česko-polském pohraničí
Záchrana památek historického významu na Královéhradecku
Historické rekonstrukce – společný turistický produkt v česko-polském příhraničí
Záchrana památek z války roku 1866 na bojišti u Hradce Králové – soubor 24 pomníků

170 Kč