Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2012, č. 2

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Sáček K.: Pocta Mgr. Lubomíru Uhlířovi
Uhlíř L.: Číslování c. (a) k. rakouských jízdních pluků v letech 1769-1918
Uhlíř L.: Terminologie rakouské armády v letech 1649-1918
Pomník jezdecké srážky u Střezetic II

170 Kč