Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2013, č. 1

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Výroční zpráva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 za rok 2012

Zápisy ze schůzí předsednictva a valných hromad Komitétu 1866 za rok 2012

Zprávy a informace:
Josef Komárek: Zemřel Bohumil Poláček
Jiří Jemelka: Vzpomínka na Karla Kopala a Ctirada Beneše
Jiří Jemelka: Vzpomínka na Frantu Nemeráda
Jiří Synek: Tak už máme dlaždici v Cestě porozumění
Kalendárium 2013
Přehled akcí v roce 2013

Opravy a doplňky:
Jiří Hanuš: Jiřetín pod Jedlovou – oprava a doplněk

170 Kč