Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2013, č. 2

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Úvodník

Studie a články:
Jaroslav Dvořák: Zámecký kuchař hrobníkem
Ondřej Král: Štýrský Hradec vojenskohistorický
Jiří Hanuš: Svědectví staré pohlednice
Jiří Synek: Čejč v roce 1866 a hrob pruského generálporučíka Clausewitze
Jaroslav Krátký: Rytmistr Carl von Zaitsek a jeho šavle z roku 1866

Blok článků věnovaný pomníku Baterie mrtvých:
Vojtěch Kessler: Baterie mrtvých – inventura jednoho fenoménu
Jiří Synek: Celková obnova pomníku Baterie mrtvých v letech 2012 – 2013
Martina Hozová: Restaurování a sochařská rekonstrukce sochy Austrie z pomníku Baterie mrtvých
Kolektiv MCAE Systems: Rekonstrukce sochy Austrie na Chlumu u Hradce Králové za použití moderních 3D digitálních technologií, zejména volného modelování v systému
FreeForm Modeling Plus

Překlady:
Österreichs Kämpfe im Jahre 1866 – Boje Rakouska v roce 1866 (15. část)
Dějiny c. a k. sborového dělostřeleckého pluku svobodného pána Smoly č. 11 (2. část)
Výroční zpráva předložená na valné hromadě Centrálního spolku pro udržování válečných pomníků z roku 1866 v Čechách (Hradec Králové 29. května 1904)

Materiály:
Zdeněk Bartoš: Alfred von Vivenot očima současníků
František Hýbl, Jiří Jemelka, Jiří Synek: Citov ve válečném roce 1866
Matouš Holas: Zaniklý hrob na bojišti u Náchoda
Hanuš Jiří: Obnovený pomník padlým vojákům i účastníkům války roku 1866 na miletínském hřbitově a cholera v Miletíně

Zprávy a informace:
Památky na válku roku 1866 známé i neznámé
Synek Jiří: Nowy Sącz – pamětní deska padlých důstojníků 20. pěšího pluku
Hanuš Jiří: K pomníku padlých v Milířích
Synek Jiří: Kowary – kříž obětem bitvy u Hradce Králové
Krásný Filip: Nález kosterních pozůstatků pruských vojáků v Benátkách nad Jizerou - zpráva o nové památce na válku roku 1866

170 Kč