Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2014, č. 1

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Výroční zpráva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 za rok 2013

Zápisy ze schůzí předsednictva a valných hromad Komitétu 1866 za rok 2013

Zprávy a informace:
Jiří Synek: Centrální akce v Prachově a 100 let od zřízení pomníku pruského 1. poznaňského pěšího pluku č. 18
Miloslav Štrych: Nedošínský Prušák má jméno a pomník
Náhlovský Jiří: Rekonstrukce vojenského hrobu z války roku 1866 u Ševčína
Bartková Hana: Vzpomínka na Jana Lužného (1926-2013)
Josef Votrubec: Moje ohlédnutí za akademickým sochařem Jiřím Novákem
Kalendárium 2014

170 Kč