Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2014 č. 2

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Úvodník
Studie a články:
Petr Gláser: Vojenský pomník jako architektonický úkol v díle Václava Weinzettla
Jiří Hanuš, Jiří Synek: Potomci skotského krále - příslušníci šlechtického rodu Baillou – v prusko-rakouské válce roku 1866
Josef Šrámek: Město Německý Brod a jeho zkušenost s válkou roku 1866 očima městských elit
Vojtěch Kessler: Pomník 73. pěšího pluku v Chebu aneb „…každý německý krejčí na Šumavě myslí, že vyhrál u Sedanu“
Jiří Synek: Ivaň v roce 1866 a oprava pomníku pruského kyrysníka Bülowa

Překlady:
Österreichs Kämpfe im Jahre 1866 – Boje Rakouska v roce 1866 (15. část), překl. V. Hendrich
Dějiny c. a k. českého dragounského pluku císaře Františka, překl. O. Král
Výroční zpráva předložená na valné hromadě Centrálního spolku pro udržování válečných pomníků z roku 1866 v Čechách (Hradec Králové 29. května 1904), překl. H. Kalábová

Materiály:
Karel J. Maýr: Upomínky na válečný rok 1866

Recenze:
Jiří Synek: Prusové se konečně dočkali svého Lexikonu

Zprávy a informace:
Jiří Hanuš: K otázce smrti Alessandro Zenara, příslušníka c. k. 80. pěšího pluku v obci Bystře

Památky na válku roku 1866 známé i neznámé:

Vilím Jiří: Zajímavý nález – deska 69. pěšího pluku v Dohalicích
Synek Jiří: Kowary – kříž obětem bitvy u Hradce Králové
Synek Jiří: Oprava náhrobku generálmajora von Pfuela v Jahnsfelde

Matouš Holas, Vlastimil Grof: Komitét 1866 na návštěvě v Dánsku na jaře 2014

Kalendárium 2014

Josef Votrubec: Moje ohlédnutí za akademickým sochařem Jiřím Novákem
Opustili naše řady – Miroslav Jilemnický, Ladislav Michálek

170 Kč