Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2015, č. 1

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Výroční zpráva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 za rok 2014

Zápisy ze schůzí předsednictva a valných hromad Komitétu 1866 za rok 2014

Zprávy a informace:
Svoboda Miroslav, Synek Jiří: Oprava pruského hřbitova v Mikulově v roce 2014
Synek Jiří: Náhrobek pruského poručíka Franckenberga v Prostějově
Jemelka Jiří: Obec Písečná slavila
Kalendárium 2015
Opustili naše řady – M. Jilemnický, L. Michálek

170 Kč