Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2015, č. 2

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Úvodník
Studie a články:
Jaroslav Dvořák - Jiří Synek: Před 25 lety byl obnoven Komitét 1866
Blanka Karešová: Josef Volf (9. 2. 1860 - 20. 1. 1937)
Josef Šrámek: Vzpomínky Josefa Volfa na válku roku 1866 v kontextu vývoje moderního vojenského dějepisectví aneb Jak sedlák z Máslojed předběhl historiky
Josef Volf: Pamětní kniha obce Máslojedy
Otakar Jaroš: Řeč nad hrobem Josefa Volfa
Jiří Synek: Drážďany a Radeberg - některé památky na saské důstojníky padlé roku 1866 na českých bojištích
Matouš Holas: Památky na střet vojsk u Náchoda v roce 1866

Překlady:
Výroční zpráva předložená na valné hromadě Centrálního spolku pro udržování válečných pomníků z roku 1866 v Čechách v Hradci Králové 21. května 1905 (překl. H. Kalábová)
Dobytí Monte Venta brigádou generálmajora barona Pireta v bitvě u Custozy 24. června 1866 (překl. O. Král)

Materiály:
Jaroslav Dvořák, Jaroslav Šůla: Svědectví o válečných událostech roku 1866 v obci Rosnice u Hradce Králové
Josef Šrámek: Život v královéhradecké pevnosti a jejím okolí ve vzpomínkách syna městského nadlesního: Dva střípky z dějin prusko-rakouské války roku 1866
Josef Šrámek: Neznámé svědectví o životě v královéhradecké pevnosti na počátku prusko-rakouské války roku 1866

Zprávy a informace:
Kalendárium 2015
Hanuš Jiří: K nápisu připomínajícímu padlé z 29. 6. 1866 u Bílé Třemešné

170 Kč