Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2016, č. 1

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Výroční zpráva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 za rok 2015

Zápisy ze schůzí předsednictva a valných hromad Komitétu 1866 za rok 2015

Zprávy a informace:
Barus Martin: Adopce hrobu Viléma Dokoupila
Svoboda Miroslav, Synek Jiří: Dokončení opravy pruského hřbitova v Mikulově v roce 2015
Holas Matouš: Oprava pomníku na hrobě Julia šlechtice z Anthoine ve Václavicích
Vondryska Tomáš: Nové pomníky v dubenské bažantnici
Štrych Miloslav: Nový pomník šesti pruských vojáků ve Svitavách
Hanuš Jiří: K nápisu připomínajícímu padlé z 29. 6. 1866 u Bílé Třemešné
Šrámek Josef: Život v královéhradecké pevnosti a jejím okolí ve vzpomínkách syna městského nadlesního: Dva střípky z dějin prusko-rakouské války roku 1866
Kalendárium 2016

170 Kč