Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2016, č. 2

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Studie a články:
Ondřej Král: Válečné události roku 1866 v Úpici a jejím okolí
David Richter: Chrudim v roce 1866. Život a vztahy v době pruské okupace
Matouš Holas: Nálezy válečných hrobů z války roku 1866 na území Královehradeckého kraje postrádající metodiku archeologického výzkumu
Jiří Synek: Vojenské oběti války roku 1866 a následné epidemie cholery pohřbené v Brně
Jaroslav Krátký: Dragoun Jakub Vitner, důstojníci Ludwig Windischgrätz a Robert Kutschenbach – osudy a šavle spojené s boji u Trutnova r. 1866

Materiály:
Josef Šrámek: Inventář historické sbírky Válečného musea 1866 na Chlumu z let 1936-1954

Zprávy a informace:
Jiří Jemelka: Toulání Miloslava Kročka - Vzpomínka na osobnost
Josef Matoušek – Josef Šrámek: Josef Simon (5. 1. 1882 – 10. 7. 1966). Učitel, turista, divadelní dramaturg a režisér, historik

170 Kč