Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2017, č. 2

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Studie a články:
Zdeněk Jánský: A ještě jednou k jezdecké srážce u Střezetic
Vojtěch Kessler: Porážka u Hradce Králové – hřebíček do rakve habsburské monarchie?
Zamyšlení nad knihou „České země v 19. století“ v kontextu války 1866
Jiří Hanuš: Smutný konec Ludwiga Karla Gustava prince Hohenlohe-Langenburg
Josef Šrámek: Vznik Válečného musea 1866 na Chlumu ve světle soudobých polemik (1910-
1936)
Karol Bílek: Válka 1866 na Sobotecku
Jiří Synek: Pomník na hrobě vojáků z roku 1866 v polském městě Nowa Ruda

Materiály:
Zdeněk Jánský: Výpis z novoměstské kroniky o válečném roce 1866
Ondřej Král: Mírohorský o Benedekovi

Zprávy a informace:
Jiří Jemelka: Záhlinice – nejen z výstavy věnované událostem roku 1866
Jiří Náhlovský: 150. výročí války roku 1866 v Severočeském muzeu v Liberci
Matouš Holas, Josef Šrámek: Nálezy z prusko-rakouské války roku 1866 v ossariu na Chlumu
a jejich archeologická a antropologická interpretace

Zápisy ze schůzí předsednictva a valných hromad Komitétu 1866 za rok 2016

170 Kč