Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2018, č. 1

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Výroční zpráva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 za rok 2017

Studie a články:
Šrámek Josef: Odkaz „Otce vojenských hrobů z prusko-rakouské války“ Jana Nepomuka Steinského
Synek Jiří: 110. výročí odhalení pomníku rakouského pěšího pluku č. 8 v Horním Přímu
Synek Jiří: Alfons Dubský z Třebomyslic – kyrysník z Lysic
Grof Vlastimil: Válečné hroby a poezie
Jemelka Jiří: Jak pruský štábní lékař zachránil obec Kyselovice

Zprávy a informace:
Barus Martin: Spolkové setkání na Křečhoři 17. června 2017
Synek Jiří: Nová literatura vydaná v roce 2017

Zápisy ze schůzí předsednictva a valných hromad Komitétu 1866 za rok 2017

 

170 Kč