Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2018, č. 2

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Studie a články:
Barus Martin – Synek Jiří: Robert Abele. Ze šumavské sklárny až k tovačovskému mlýnu
Krátký Jaroslav: Viktorin princ Windisch-Graetz – vzestup a degradace maršálova syna,
okolnosti jeho dobrovolné účastni v prusko-rakouské válce r. 1866
Jemelka Jiří – Krystýn Pavel: Cholera v Bílovicích u Uherského Hradiště
Šrámek Josef – Matoušek Josef: Pohnutá historie pomníku Wilhelma prince zu Schaumburg-
Lippe na Chlumu – příběh s dobrým koncem
Synek Jiří: Srážka u Prasku 2. července 1866 a hrob rakouského husara v Metličanech
Šrámek Josef: Příspěvek k dílu Josefa Simona a postavení dějepisectví prusko-rakouské války
1866 v éře první Československé republiky
Synek Jiří: Kříž na hrobě vojáků jičínského pěšího pluku č. 74 ve Vídni

Zprávy a informace:
Vondryska Tomáš: Oprava pomníku Spícího lva na bojišti u České Skalice
Kolář Ondřej: Výstava Post Bellum 1866 v Jeseníku
Hladíková Věra: Návštěva zahraničního člena Komitétu 1866 na bojištích Čech a Moravy
Jemelka Jiří: Odhalení pamětního kříže 1866 v Širokém Brodě
Bělina Pavel: Ing. Josef Fučík (1933-2018)
Petráček Ladislav: Vzpomínka na Andrease Krahna

Zápisy ze schůzí předsednictva a valných hromad Komitétu 1866 za druhou polovinu roku 2017

 

170 Kč