Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2019, č. 1

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Výroční zpráva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 za rok 2018

Studie a články:
Krátký Jaroslav: Wilhelm Emelé: „Jezdecká srážka u Dlouhého Mostu 24. 6. 1866“ - okolnosti vzniku obrazu
Synek Jiří: Zaniklý kříž rakouského vojáka v Rájci nedaleko Blanska

Zprávy a informace:
Barus Martin: Spolkové setkání na pražských Olšanských hřbitovech
Synek Jiří: Rok 2018 ve znamení Jana Nepomuka Steinského
Szabová Pavla: Restaurování vojenského hřbitova v Novém Bydžově v roce 2018
Vondryska Tomáš: Obnovený pomník padlých fyzilírů v lese Dubno
Hanuš Jiří: Z odhalení kříže poručíka Emila Sperlicha u Račic na Trotinou 26. 5. 2018
Štrych Milan: Obnova pomníku dvou pruských husarů v Rudolticích
Balcárek Radek – Synek Jiří: Výstava 1866 – Poklady soukromých sbírek
Synek Jiří: Nová literatura vydaná v roce 2018

170 Kč