Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2019, č. 2

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Studie a články:
Vladimír Vávra: Boj 46. pěšího pluku na Chlumu dne 3. července 1866
Krátký Jaroslav: Panz (Ponz von Panz) – důstojnická dynastie a její oběti z let 1812 a 1866
Synek Jiří: Neuvěřitelná anabáze starosty obce Červená Voda Eduarda Mayera
Král Ondřej: Překlad části Dějin c. a k. pěšího pluku arcivévody Karla č. 3
Štrych Miloslav: Srážky rakouské a pruské armády v r. 1866 u Svitav, Opatova a Rudoltic
Matoušek Josef: Jičínský četnický strážmistr a spolkový pracovník Dominik Hudský (1836–1909)

Zprávy a informace:
Poláček Bohumil: Pan Bohumír Tuhý – několik vzpomínek
Synek Jiří: Hrob pruských vojáků v dolnorakouském Hörersdorfu
Synek Jiří: Nová literatura vydaná v roce 2018

Zápisy ze schůzí předsednictva a valných hromad Komitétu 1866 za rok 2018

170 Kč