Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2020, č. 1

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Výroční zpráva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 za rok 2019

Studie a články:
Synek Jiří: Saská zdravotnická zařízení ve válce 1866 a památky v okolí Vídně s nimi související
Král Ondřej: Červinka versus Horata po osmnácti letech

Zprávy a informace:
Jemelka Jiří: Odhalení kříže v obci Chvalčov - uctění památky obětí cholery nejen z války 1866
Synek Jiří: Hrob pruských vojáků v dolnorakouském Hörersdorfu
Synek Jiří: Nová literatura vydaná v roce 2019

Zápisy ze schůzí předsednictva a valných hromad Komitétu 1866 za rok 2019 – 1. část

200 Kč