Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2020, č. 2

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Studie a články:
Megela Petr: Válečný rok 1866 ve vzpomínkách historiografa V. V. Tomka
Král Ondřej – Synek Jiří: Alexander Ritter von Lebzeltern – okolnosti jeho úmrtí a památky s ním spojené
Šrámek Josef: Vzpomínky Františka Dytrycha z Osic na tažení v roce 1866 v řadách pěšího pluku č. 18
Hanuš Jiří: Hroby židovských obětí prusko-rakouské války v roce 1866
Svoboda Miroslav: Cholera na Moravě v roce 1866
Mandelíčková Eva: Příspěvek k problematice pruského rekvírování na území Čech a Moravy v době války roku 1866
Ćwiek-Rogalska Karolina – Kessler Vojtěch: Hrdinové od sv. Huberta
Matoušek Josef: Jan Nepomuk Steinský očima hořických městských kronik

Zprávy a informace:
Stolín Ivan: Střípky vzpomínek na rok 1866 na Litomyšlsku
Synek Jiří: Pomník pruských a saských vojáků v Olomouci
Synek Jiří: Pomník rakouského pěšího pluku č. 55 ve městě Berežany na Ukrajině

Zápisy ze schůzí předsednictva a valných hromad Komitétu 1866 za rok 2019 – 2. část

200 Kč