Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2021, č. 1

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Výroční zpráva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 za rok 2020

Studie a články:
Mandelíčková Eva: Andělé a hyeny. Drobná sonda do péče o zemřelé, raněné a umírající ve válce prusko-rakouské roku 1866
Synek Jiří: Průzkum bojem u Jičína 28. června 1866
Hanuš Jiří: Dramatické události roku 1866 v životě Josefa Maršíčka z Obříství

Zprávy a informace:
Holas Matouš: Válečné hroby jsou stále v ohrožení
Synek Jiří: Zaniklý hrob setníka Isidora Feyla v Chomutově
Hanuš Jiří: Vzpomínka na nadporučíka 57. pěšího pluku Josefa Kobasliće

Zápisy ze schůzí předsednictva Komitétu 1866 za rok 2020

200 Kč