Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2022, č. 1

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Výroční zpráva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 za rok 2021

Studie a články:
Jánský Zdeněk: Válečný rok 1866 očima opočenských kronikářů
Synek Jiří: Pruský setník Dobschütz a jeho hrob v Moravské Třebové
Mandelíčková Eva: Stíny válečné tragédie - hledání a identifikace padlých hrdinů a zbytečné oběti války roku 1866
Synek Jiří: Pomník saského vojáka pod Zebínem obnoven
Kandrová Nikola: Reflexe cholery v dobovém tisku. Pohled společnosti na choleru v roce 1866 prostřednictvím Olomouckých novin
Synek Jiří: Dva nadporučíci pěšího pluku Haugwitz zemřelí v Hořicích

Zprávy a informace:
Šrámek Josef: Nová kniha o královéhradecké pevnosti za války 1866
Synek Jiří: Dvě nové publikace z produkce Muzea Východních Čech v Hradci Králové
Synek Jiří: Nová literatura vydaná v roce 2021

Zápisy ze schůzí předsednictva Komitétu 1866 za rok 2021 – 1. část

200 Kč