Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2022, č. 2

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z.s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Studie a články:
Hanuš Jiří: Příběh vzniku i zániku pomníku padlých v České Lípě
Synek Jiří: Chrudim ve víru válečných událostí 4. a 5. července 1866
Šrámek Josef: Události prusko-rakouské války roku 1866 na stránkách školní kroniky obce Potštejn
Synek Jiří: Kadet Jan Mašek - jedna z obětí královéhradecké bitvy pohřbených v Hořicích

Zprávy a informace:
Borůvka Jan: Jan Volf - voják války roku 1866
Grulichová Petra: Smutný osud vyšehradského náhrobku Albrechta Dittmanna von Vendeville
Synek Jiří: 126 let od odhalení pomníku rakouského I. armádního sboru na Chlumu
Matoušek Josef: „Ein ‚Hoch‘ diesem Regimente!“ Dopis Jana Nepomuka Steinského o honu ve Svíbském lese 16. listopadu 1888

Opravy a doplňky

Zápisy ze schůzí předsednictva a valných hromad Komitétu 1866 za rok 2021 – 2. část

200 Kč