Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2023, č. 1

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Výroční zpráva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 za rok 2022

Studie a články:
Jánský Zdeněk: Zápis o válečném roce 1866 v pamětnici Týniště nad Orlicí
Synek Jiří: Poysdorf – pokus o atentát na Bismarcka v roce 1866 a pomník pruských vojáků
Mandelíčková Eva: Boj civilního obyvatelstva s pruským vojskem za války roku 1866
Hanuš Jiří: K otázce hrobů na Novobydžovsku
Synek Jiří: Paasdorf – pruské pohřebiště a jedna zajímavá epizoda z roku 1866

Zprávy a informace:
Barus Martin: Spolková exkurze do severních a severozápadních Čech
Barus Martin: Buď sbohem, Paťas! Střípky vzpomínek na Zdeňka Pátka
Synek Jiří: Nová literatura vydaná v roce 2022

Zápisy ze schůzí předsednictva Komitétu 1866 za rok 2022 – 1. část

200 Kč